Списък на служителите в „Други дейности по образованието“

 

Три имена

Длъжност

Служебен телефон

Номер на стая

Румяна Янкова Кузева

Началник отдел "Образование"

60448

№11

Даниел Трифонов Тодоров

Главен счетоводител "Образование"

40184

№12

Силвия Димитрова Маркова

Старши експерт „Счетоводна дейност“

60713

№13

Валентина  Асенова Митева

Старши счетоводител

60713

№13

Грета Иванова Атанасова

Старши експерт „Финанси и бюджет“

60615

№10

Добринка Илиева Ангелова

Старши експерт „Системи за финансово управление и контрол“

60615

№10

Венелина Илиева Радоева

Старши експерт "Труд и кадри"

60697

№14

Милена Георгиева Маринова

Домакин

0885909156

№9

Камелия Пламенова Христова

Старши експерт „Училищно образование“

0885909156

№9

Ивана Пламенова Димова

Старши експерт "Предучилищно образование"

0885909156

№9

Петя Живкова Стойнева

Технически организатор

0885909156

№9