Награждаване:

Доц. д-р Нено Павлов e удостоен със званието "Почетен гражданин на град Свищов" с Решение № 676, Протокол № 60 от 27.04.2006 г. на Общински съвет – Свищов.

 

Информация:

Доц. д-р Нено Павлов е роден на 10 април 1946 г. в гр. Стамболийски.

Завършил е търговска гимназия в гр. Добрич и ВФСИ „Д. А. Ценов” в Свищов. От април 1993 до май 1999 г. е зам.-ректор по обучение и научни изследвания. Ръководител е на катедра „Застраховане и социално дело” от 1993 г. и на офис „Образователен маркетинг” от февруари 1992 г. Член е на Социалния съвет при Министерския съвет в периода 2001-2003 г. и консултант към Социалната комисия при 39-ото Народно събрание.
В момента е председател на Стопанска камара - Свищов, член на УС на Българо-германски „Бизнес иновационен център” – В. Търново, представител на Съвета на ректорите на висшите училища в Националния съвет по човешки ресурси.
Председател на УС на фондация „Ценов”, основател и член на УС на фондация „В. Гаврийски, член на УС на сдружение „Приятели на кооперациите в България”, на УС на Българска стопанска камара-София, на Националния институт за помирение и арбитраж, на УС на Съвета на ректорите в България.
Сътрудник е към Икономическия и Социален съвет в България, член на УС на Асоциацията за регионално развитие и иновации „Мизия”.

Удостояването с почетното звание на доц. д-р Павлов е във връзка с неговата дългогодишна научна, преподавателска, управленска и административна дейност като ректор за укрепване, развитие и утвърждаване на СА „Д. А. Ценов” като водещо висше училище и по повод 70-годишния юбилей от откриването на свищовската Алма матер.