• петък, 18 август 2023
  • 467 преглеждания

Доклад на Постоянната комисия по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, определена с Решение №1042/31.05.2023 г., Прот. №72 на Общински съвет – Свищов да проведе процедурата по изготвяне на предложения за съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Окръжен съд гр. Велико Търново и Протокол от публично изслушване на допуснатия кандидат за съдебен заседател