Награждаване:

Провъзгласен за почетен гражданин на Свищов с решение на Градския общински съвет на заседанието му от 6.11.1936 г.

 

Информация:

Като министър на търговията, промишлеността и труда, Димитър Вълев е работил за реализиране идеята на Димитър А. Ценов за откриване на висше търговско училище в Свищов.

Градският общински съвет взема това решение след изслушване доклада на кмета Богдан Пенев, имайки предвид големите грижи, които Димитър Вълев, проф. Георги Данаилов и художника Александър Божинов са положили за изпълнението на завета на Д. А. Ценов, и като израз на благодарност към тях ги провъзгласява за почетни граждани на град Свищов.