Име

Координати

1.

НЧ „Слънце-1925”

с. Алеково

Статус: Действащо

Регистрационен: № 2667

Име на читалище“: "Слънце -1925"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО АЛЕКОВО

Адрес“: "Двадесет и осма" 4, п.к.5288

Булстат: 000124254

Телефон: 0884738729

E-mail: Slance_1925@abv.bg

Председател: Николай Атанасов

Секретар: Искра Кирилова

2.

НЧ „Наука и възпитание-1924”

с. Александрово

Статус : Действащо

Регистрационен:  №  2262

Име на читалище: "Наука и възпитание 1924"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО

Адрес: "Първа" 17, п.к.5289

Булстат: 000124763

Телефон: 0894685949

E-mail: ch_aleksandrovo@abv.bg

Председател: Силвия Симеонова

Секретар: Пенка Иванова

3.

НЧ „Възраждане-1908”

с. Българско Сливово

Статус: Действащо

Регистрационен: №   2885

Име на читалище: "Възраждане - 1908"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО БЪЛГАРСКО СЛИВОВО

Адрес: "Камчия" 1, 5284

Булстат: 000125947

Телефон: 0886762743

E-mail: chitalishtebc@abv.bg

Председател: Деян Йорданов

Секретар: Павлина Русева

4.

НЧ „Трудолюбие-1907”

с. Вардим

Статус: Действащо

Регистрационен: № 154

Име на читалище: "Трудолюбие-1907"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО ВАРДИМ

Адрес: "Първа" № 49 , п.к.5281

Булстат: 000125769

Телефон: 0889260173

E-mail: tryd1907@abv.bg

Председател: Сенка Добрева

Секретар: Росица Василева

5.

НЧ „Просвещение-1897”

с. Горна Студена

Статус: Действащо

Регистрационен: № 2860

Име на читалище: "Просвещение - 1897"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО ГОРНА СТУДЕНА

Адрес: "Първа" № 6, п.к.5294

Булстат: 000124756

Телефон: 0885119975; 0888614090

E-mail: Nchprosveshtenie1897@abv.bg

Председател: Лорета Андреева Костадинова

Секретар: Йорданка Янкова

6.

НЧ „Просвета-Драгомирово 1912”

с. Драгомирово

Статус: Действащо

Регистрационен: № 2263

Име на читалище: "Просвета - Драгомирово 1912"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО ДРАГОМИРОВО

Адрес: "Шестнадесета" 61, п.к.5285

Булстат: 000124902

Телефон: 0889231814; 0895705797

E-mail: chitalishte_dragomirovo1912@abv.bg; irinacq@abv.bg

Председател: Марин Крачунов

Секретар: Ирина Янкова

7.

НЧ „Пробуда -1928”

с. Деляновци

Статус: Действащо

Регистрационен: № 1119

Име на читалище: "Пробуда -1928"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО ДЕЛЯНОВЦИ

Адрес: "Първа" 20, п.к.5292

Булстат: 000125491

Телефон: 0886430686;

E-mail: kmet.delianovci@abv.bg

Председател: Валентина Тодорова

Секретар: Теодора Димитрова

8.

НЧ „Развитие-1891”

с. Козловец

Статус: Действащо

Регистрационен: №   2261

Име на читалище: "Развитие - 1891"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО КОЗЛОВЕЦ

Адрес: "Стара планина" 28, п.к.5290

Булстат: 000125349

Телефон: 0877664082

E-mail: razvitie_kozlovec@abv.bg

Председател: Десислава Тодорова

Секретар: Зорница Дакова

9.

НЧ „Светлина-1911

с. Морава

Статус: Действащо

Регистрационен: № 974

Име на читалище: "Светлина 1911"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО МОРАВА

Адрес: "Цветан Дамянов Цанков" 53, п.к.5291

Булстат: 000125484

Телефон: 0896799566

E-mail: chitalishte_svetlina1911@abv.bg

Председател: Диана Христова

Секретар: Биляна Георгиева

10.

НЧ „Филип Станиславов-1903”

с. Ореш

Статус: Действащо

Регистрационен: № 2870

Име на читалище: "Филип Станиславов -1903"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО ОРЕШ

Адрес: "Филип Станиславов" 2, п.к.5280

Булстат: 000125776

Телефон: 06328/2070

E-mail: chit_oresh@abv.bg

Председател: Любомир Иронов

Секретар: Ирина Йозова

11.

НЧ „Съзнателност-1899”

с. Овча могила

Статус: Действащо

Регистрационен: № 2260

Име на читалище: "Съзнателност -1899"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО ОВЧА МОГИЛА

Адрес: пл."Възраждане" 7, п.к.5295

Булстат: 000125527

Телефон: 0888973787; 0889840684

E-mail: knigata@mail.bg

Председател: Нели Великова

Секретар: Таня Борисова

12.

НЧ „Заря 1898”

с. Хаджидимитрово

Статус: Действащо

Регистрационен: № 1494

Име на читалище: "Заря - 1898"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО ХАДЖИДИМИТРОВО

Адрес: "Десета" 15, п.к.5287

Булстат: 000125897

Телефон: 063203-628; 0887046022

E-mail: zaria_1898_hadjidimitrovo@abv.bg

Председател: Паунка Костова

Секретар: Ваня Георгиева

13.

НЧ „Светлина-Царевец - 1927”

с. Царевец

Статус: Действащо

Регистрационен: № 1662

Име на читалище: "Светлина - Царевец 1927"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО ЦАРЕВЕЦ

Адрес: п.к.5282

Булстат: 000125751

Телефон: 06329/2610; 0882334622

E-mail: n4_svetlina@abv.bg

Председател: Вера Блажева

Секретар: Хризантема Колева

14.

НЧ „Христо Ботев 97”

с. Червена

Статус: Действащо

Регистрационен: № 2668

Име на читалище: "Христо Ботев -97"

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: СЕЛО ЧЕРВЕНА

Адрес: "Осма" 6, п.к.5293

Булстат: 000125534

Телефон: 0893577243

E-mail: petko_11988@abv.bg

Председател: Петко Василев

Секретар: Диана Тодорова

15.

ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови-1856”

гр. Свищов

Статус: Действащо

Регистрационен: № 1004

Име на читалище: Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д.Аврамови-1856“

Област: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община: СВИЩОВ

Град/село: ГРАД СВИЩОВ

Адрес: "Д. Хадживасилев"2, п.к.5250

Булстат: 000124208

Телефон: 0631/60845; 0887600554

Факс: 0631/60913

E-mail: g.tanchovska@gmail.com

Председател: Пламен Александров

Секретар: Геновева Танчовска