Награждаване:

Удостоен със званието Почетен гражданин на Свищов с решение на Градския общински съвет от 6.11.1936 г.

 

Информация:

Академик проф. Георги Тодоров Данаилов е един от изпълнителите на завещанието на дарителя Димитър Апостолов Ценов. Той е първият преподавател по политическа икономия.

Роден е през 1872 г. в Свищов в семейството на заможен търговец. Учи в Свищов и София. Следва право в Москва. През 1897 г. става доцент по политикономия.

Въз основа на активната и ползотворна научна, преподавателска и публицистична дейност през 1902 г. на Георги Данаилов е присъдено званието "професор" по политическа икономия в СУ "Климент Охридски".

През 1904 г. професор Георги Данаилов е избран за действителен член на БАН. Публикува ценни трудове по методология, теория и техника на статистиката. Основоположник е и на демографската наука у нас. В обобщен вид научните, икономическите и специалните възгледи на проф. Г. Данаилов са изразен в неговата академична реч, произнесена на 8.11.1936 г. в гр. Свищов при откриването на свищовското Висше търговско училище "Д. А. Ценов", предшественик на днешната Стопанска академия.

Проф. Георги Данаилов е развивал и активна обществено-политическа дейност. От 1909 г. до 1934 г. непрекъснато е бил народен представител. На два пъти е назначаван за министър. През 1918 г. – на търговията, и през 1930 г. – на благоустройството, пътищата и обществените сгради. Починал е в София през 1939 г.

Като един от изпълнителите на завещанието на Д. А. Ценов, проф. Данаилов оправдава надеждите и доверието на дарителя.

На заседание на Градския общински съвет от 6.11.1936 г. кметът Богдан С. Пенев докладва за изпълнението на завета на дарителя Д. А. Ценов. Като най-големи защитници на волята на покойния дарител, положили големи грижи за реализиране на завещанието, за почетни граждани на град Свищов са провъзграсени трима души, сред тях и проф. Георги Данаилов – член на комитета по изпъленение на завещанието на Д. А. Ценов.