• петък, 06 декември 2013
  • 365 преглеждания

9645 лева помощи отпуснаха съветниците

Осем еднократни парични помощи в общ размер на 9645 лева отпуснаха общинските съветници на последното си заседание. 8400 лева е стойността на помощта отпусната на действащите спортни клубове от общината. 14 клуба получават по 600 лева в помощ на своята дейност. Съветниците отпуснаха и седем парични помощи на социално слаби лица, като средствата са за лечение.