• четвъртък, 06 юни 2024
  • 170 преглеждания

2,7 млн. лева за възстановяване на храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в Свищов отпусна МС

С Постановление на Министерски съвет № 193 от 05.06.2024 г. бяха отпуснати средства в размер на 2 710 600 лв. за ремонт, реставрация, реконструкция и възстановяване на храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Свищов.

Финансовият ресурс, който предстои да бъде обнародван в Държавен вестник, е осигурен благодарение на неуморните усилия на общинското ръководство, Великотърновския митрополит Григорий, архиерейския наместник отец Руслан Личев и настоятелното търсене на средства за спасяване на сградата през последните няколко години.

В края на 2021 година с благоволението на Великотърновската света митрополия и благословията на Н. В. Пр. Великотърновския митрополит Григорий бяха осигурени 50 хиляди лева, с които беше изготвен, от специалисти и архитекти в областта на материалното културно наследство, проект за възстановяване на сградата, която е архитектурно-строителен и художествен паметник на културата с национално значение. С проекта, който беше номиниран сред най-добрите в областта на архитектурата в България в национален архитектурен конкурс „АРХИНОВА”, Община Свищов кандидатства пред МС за финансиране, с което да се извършат реконструкция и благоустрояване на храма, носещ името на светите братя Кирил и Методий.

Дългогодишните съвместни усилия на църква, кмет и общинско ръководство най-сетне дадоха своя резултат и с осигурените средства храмът, построен през 70-те години на XIX век и осветен от първия български митрополит Иларион Макариополски, ще бъде възстановен.

Припомняме, че още в началото на първия мандат на кмета на Свищов Генчо Генчев, по негова инициатива и със съдействието на архиерейския наместник отец Руслан Личев, беше предприета активна политика за възстановяване на църковните храмове в цялата община. Постепенно всички храмове в общината бяха обновени, като последен и може би в най-окаяно състояние, остана да чака своето възкресение храм „Св. Св. Кирил и Методий“.

Община Свищов изказва своята благодарност към всички онези хора, които подадоха ръка и оказаха необходимата подкрепа това добро дело да се случи!