Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

УЧИЛИЩА

Във водещото висше икономическо училище за страната - СА "Д. А. Ценов" към 31.12.2000 г. са заети общо 245 научно-преподавателски персонал и 379 души административен и обслужващ персонал., които осигуряват обучение на над 10 хил. студента в редовна, задочна и дистанционна форми на обучение за степените "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор (по икономика)". Според научните звания научно-преподавателския персонал включва:

Сред хабилитираните и нехабилитираните преподаватели на СА "Д.А.Ценов" работя 11 доктора на икономическите науки" и 109 "доктора по икономика". Осигуряването на учебния процес с качествени преподаватели, качествени учебници и учебни пособия, съвременна информационна среда и ресурси трансформират иначе периферната община Свищов във водещ академичен център продукт на щедрия дарителски жест на видния Свищовски търговец и предприемач Димитър Апостолов Ценов. Така откритото пред 65 години Висше търговско училище ежегодно дипломира хиляди специалисти по финанси, счетоводство и икономика, които носят и ще носят винаги в сърцата си Свищов и неговия академичен дух. Значителните международни контакти, активното развитие на инструментите на образователния маркетинг и най-вече щемпела за най-добро качество определят Свищов и неговата Стопанска Академия " Д.А.Ценов" като Кембридж на България и Балканите. В сравнение с останалите академични градове на България Свищов е с най-високо отношение на студентите към останалата част от населението в града.

Повече подробности можете да научите от страницата на университета www.uni-svishtov.bg

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания