Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Нове - забравената столица на готите

Нове - забравената столица на готите
Добавена на: 14/06/2011

Нове - забравената столица на готите

Великото преселение на народите внася поврат в развитието на античния свят. За няколко века картата на Европа се променя из основи, появяват се и изчезват многобройни племена и народи. Един от тези народи е готският. В продължение на десетилетия Нове е център наготските федерати в римската империя. 

Като основен граничен пункт на империята на североизток, Нове е свидетел на Великото преселение на народите и на сблъсъците между немските племена, скитските народи, славяните и Рим, а по-късно Византия. 

Първите готски нашествия в Мизия са от първата половина на 3 в. В 250-251 г. готският вожд Книва нахлува в балканските провинции, превзема столицата на провинция Тракия Филипополис и разбива войските на Деций, който става първият убит в сражение римски император. По време на същия поход въпреки обсадата на Нове от войските на Книва, крепостта успешно се защитава и не пада в ръцете на готите. През следващите десетилетия следват още няколко готски нашествия в Мизия. В 376 г. те получават статут на федерати и се заселват в границите на Римската империя с разрешението на император Валент. Същите тези федерати организират нееднократно бунтове, като за дълъг период от време стават пълновластни господари в провинциите Мизия, Тракия, Хемимонт и Македония. Най-успешният водач на подобни бунтове е Аларих I, издигнат от тракийските готи и други германски племена за крал, който в 410 г. превзема за пръв път сърцето на античния свят Рим. 

От средата на 4 в. готи-християни се заселват в Долна Мизия след като започват гонения на християни в готските земи на север от Дунава. Техен епископ и водач е Вулфила, който създава готската азбука и превежда за пръв път Светото писание на готски език. Вулфила е мисионер и покръства не само готи, но и други жители на местните територии, участва в няколко вселенски църковни събора и е един от видните поддръжници на арианството. Мизийските готи са първите покръстени представители на германски племена и създават почвата за християнизация и на други германски племена - гепиди, вандали, руги. 

Остготите се появяват на територията на Римската империя през 5 в., когато под натиска нахуните преминават през р. Дунав. В балканските провинции се разполага компактно население от източни готи, присъединили се към своите западни братя, заселили се тук преди век - два. След 456 г. готите формират кралство в Панония, обединявайки бивши хунски остготи и вестготи под предводителството на Тюдемир. Към 473 г. панонските готи се преместват в Македония, където на мястото на починалия Тюдемир за водач е избран синът му Теодорих, покъсно известен като Теодорих Велики. Той повежда своите хора към Долна Мизия и прави нов опит за образуване на кралство в 474-476 г. Поради благоприятното стратегическо положение Теодорих избира Нове за своя резиденция и столица на готското кралство в периода от 476 до 488 г. сл.Хр.В 483 г. Теодорих е признат за армейски генерал и патриций от император Зенон, а следващата година е избран за консул и е дарен с крайдунавска Дакия и части от Долна Мизия. От Нове Теодорих води преговори с Константинопол, постигайки договореност да господства и да представлява императора в Рим, ако победи завзелия по-рано вечния град Одоакър. Така в 488 г. оттук започва знаменития поход на Теодорих към Рим, завършил с падането на Западната римска империя под управлението на остготския владетел. 

Готите разтърсват устоите на римската империя и пишат световната история, а балансираното и мъдро управление на Теодорих Велики се оценява от редица анализатори като светъл лъч в тъмното средновековие. В продължение на около век център на новата готскоиталийска държава е Равена - най-разкошното и бляскаво кралство на готите. На Теодорих историята дължи легендарната Библия на Вулфила, безценен паметник на готската писменост - най-старата немска азбука и на християнизацията на немските племена. Библията на Вулфила (Codex Argenteus), съхранявана днес в Упсала (Швеция), е копие на превода на готския епископ от времето на готското кралство в Равена и е образец на народната реч на готите, претворена върху пурпурни страници със златни и сребърни букви. Величието на готския владетел се засвидетелства от факта, че Теодорих е прототип на Дитрих фон Берн в старогерманския епос “Песента на нибелунгите”. Дитрих е един от найсмелите рицари в сагата, заедно с Hildebrand, Waltharius (Walter), Gunther и Hagen.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания