Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

 

Д-р АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА - Управление на европейски проекти и образование


Дата на раждане: 22.07.1979 г.Придобити образователни степени и дипломи:

2014 - 2019 Защитава Образователна и научна степен Доктор; Научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; Професионално направление 6.5. Горско стопанство, в Институт за гората при Българска академия на науките;

2016 - 2018 Завършва висше образование, степен магистър в специалност Агробизнес, в СА Д. А. Ценов гр. Свищов;

1997 - 2003 Завършва висше образование, степен магистър в специалност Биология и химия, в ШУ Еп. К. Преславски гр. Шумен;

1994 1997 Завършва средно образование, специалност Биология в ПМГ В. Друмев гр. В. Търново;


Професионален опит:

Дата: от 11.2015 г. до настоящия момент
Организация: Община Свищов
Длъжност: заместник-кмет

Дата: от 04.2015 до 07.2015
Организация: ТП ДГС - Свищов
Длъжност: експерт

Дата: от 2013 г. до 04.2015 г.
Организация: ОСБРГДВ - гр.Свищов
Длъжност: главен експерт

Дата: от 2011 г. до 2013 г.
Организация: ОСБРГДВ - гр.Свищов
Длъжност: асистент

Дата: от 2008 г. до 2011 г.
Организация: ОСБРГДВ - гр.Свищов
Длъжност: научен сътрудник трета степен

Дата: от 2006 г. до 2007 г.
Организация: ОУ "Христо Ботев"
Длъжност: възпитател

 

Бедри Алиев - Отбранително – мобилизационна подготовка, транспорт и чистота.

Образование:
От 1985 г. до 1989 г. - Институт за подготовка на здравни кадри, специализация: клиничен лаборант
От 2003 г. до 2007 г. - Нов Български Университет – град София, степен бакалавър, специалност "Икономика и бизнес администрация"

Професионален опит:
Дата: от 1995 г. до момента
Организация: „Иви Трейдинг“ ЕООД
Длъжност: управител

 

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания