Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

УЧИЛИЩА

ОБРАЗОВАНИЕ
Традициите в образованието, качеството на образователния продукт и технология предопределят облика на Свищов като академичен град - град на младите хора.
В град Свищов се намира Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, която е водеща образователно-научна и културна институция в Република България. Включва четири факултета, 20 катедри, научно-изследователски центрове, Колеж по икономика и управление, Институт за научни изследвания, Академична библиотека, офиси, обслужващи звена, студентски кампус.
Община Свищов разполага с добре изградена образователна инфраструктура, осигуряваща възможност за отглеждане, възпитание и подготовка на малките деца до постъпването им в І клас, за качествено образование в различните етапи – начален, основен и гимназиален. В гр. Свищов функционират 4 общински училища, 3 от които средни и 1 основно, както и 3  държавни професионални училища. В малките населени места в община Свищов работят седем основни училища. Пет от общинските училища са средищни. В тях се обучават ученици от община Свищов и от съседните общини.

Списък на образователните институции на територията на община Свищов с данни за контакт


Висши училища

Данни за контакт

1

Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов”

Град Свищов
Ул. „Емануил Чакъров” № 2
Телефони: 0631 66201, 0882 55 25 09
http://www.uni-svishtov.bg

Общински училища

Данни за контакт

1

СУ "Николай Катранов"

Град Свищов
Ул. „Христаки Павлович” № 7
Телефони:
Директор: Генади Иванов, 0889697213, 6 09 51
Секретар: 6 08 65
www.katranov.com  
sou_katranov@thezonebg.com

2

СУ "Димитър Благоев"

Град Свищов
Ул. „Петър Ангелов” № 17
Телефони:
Директор: Цветанка Кирова, 0888410389, 6 05 41
Секретар: 6 06 01
www.blagoevschool.org   
soudblagoev@gmail.com 

3

СУ "Цветан Радославов"

Град Свищов
Ул. „Черни връх” № 66
Телефони:
Директор: Марияна Маркова, 0882522005, 6 43 83
Секретар: 6 40 09
http://sou-cvetan-radoslavov.schools.officelive.com/default.aspx   
sou_cvetan_radoslavov@abv.bg

4

ОУ "Филип Сакелариевич"

Град Свищов
Ул. „Алеко Константинов” № 24
Телефони:
Директор: Емилия Иванова, 6 05 27
Секретар: 6 05 35
www.ousakelarievich.com  
sacelarievich@mail.bg

5

ОУ "Христо Ботев" , с. Алеково

Село Алеково
Телефон:
Директор: Росица Дончева, 0885107273, 06322/229
ou_hb_alekovo@abv.bg

6

ОУ "Кирил и Методий" , с. Морава

Село Морава
Ул. „Трети март” № 8
Телефон:
Директор: Атанаска Василева, 0886509266, 0879489689
ou_morava@abv.bg

7

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Овча могила

Село Овча могила
Ул. „Г. Бенковски” 2
Телефон:
Директор: Десислава Александрова, 0884531347, 06327/2417
ouom@abv.bg

11

ОУ "Христо Ботев" , с. Ореш

Село Ореш
ул.”Главна” 7
Телефон:
Директор: Маргарита Мариянова, 0889327614, 06328/2081
ouhbotev.orech@abv.bg
mariianova@abv.bg

Професионални гимназии

Данни за контакт

1

Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”

Град Свищов
Ул. „Димитър Хадживасилев” № 11
Телефони:
Директор: Румяна Иванова, 08894118046, 6 43 55
Секретар: 6 43 84
www.dtg-svishtov.com  

2

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство

Град Свищов
Ул. „Искър” № 19
Телефони:
Директор: Инж. Веска Николова, 0889397416, 6 08 12
Секретар: 6 08 51
www.pglps-svishtov.com
lps_svishtov@abv.bg

Детски заведения

Данни за контакт

1

ДГ "Васил Левски"

Град Свищов
Ул. „Г. Владикин” № 3
Телефон:
Директор: Антония Матова, 0884303157, 6 02 99
www.vasillevski1.com 
cdg@vasillevski1.com
vasillevski1@abv.bg

2

ДГ "Калина Малина"

Град Свищов
Ул. „Христаки Павлочив” № 10
Телефони:
Директор: Виолета Ефтимова, 0884303164, 6 03 80
kalinamalina_sv@mail.bg

филиал с.Вардим - Ул. "Първа" № 25

3

ДГ "Радост"

Град Свищов
Ул. „Черни връх” №  62
Телефони:
Директор: Лилия Тодорова, 0884303159, 6 09 02
radost125@abv.bg

4

ДГ "Чиполино"

Град Свищов
Ул. „Трети март” № 93 А
Телефони: 0884303161, 6 02 75
Директор: Боряна Цонова
email: chipolino1972@abv.bg

5

Млечна кухня - гр. Свищов

Град Свищов
Ул. „Княз Борис І” № 36
Телефони:
Директор: Виктория Йорданова - домакин, 0884303173

6

ДГ "Слънчо"

Град Свищов
Ул. „Черни връх” №  68
Телефони:
Директор: Цветана Трифонова, 0884303162, 6 09 44
sunny1958@abv.bg

7

ДГ "Детски свят"

Град Свищов
Ул. ”Плевенско шосе”№ 5
Телефони:
Директор: Мариянка Павлова, 0884303163, 6 00 89
detsvqt@abv.bg

филиал с. Българско Сливово - Ул. "Димитър Борисов" № 16А

филиал с. Алеково - Ул. "Първа" №39

8

ДГ "Зорница"

Село Ореш
Ул. ”Главна” № 11
Телефони:
Директор: Йорданка Мендева, 0884303175, 06328/2064
mendeva@abv.bg   

филиал с. Драгомирово - Ул. "Двадесет и осма" №1

филиал с. Морава - Ул. "Цветан Д. Цанков" №63

филиал с. Овча Могила - Ул. "Бачо Киро" №8

9

ДГ "Радост"

Село Царевец
Ул. "Четвърта" №3
Телефони:
Директор: Стоянка Тодорова, 0884303179, 06329/2253
stoanka11@abv.bg

филиал с. Козловец - Ул. "Петко Р. Славейков" № 2

филиал с. Хаджидимитрово - Ул. "Шестнадесета" №4

 

 

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания