Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

УЧИЛИЩА

Културата е неразривна характеристика на съвременния облик на община Свищов. Инициативите на редица видни свищовци през възраждането позволяват града да стане люлка на редица пионерни културни инициативи за България. Със значимо присъствие в местния духовен живот институции като Първото българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови", Първи български хор "Янко Мустаков", Градската библиотека, Художествената галерия "Николай Павлович", Студентския дом на културата, историческите музеи, читалищата в селата на свищовска община.

Културата и изкуството са непреходен символ за възрожденското първенство на град Свищов. Тенденциите в съвременното развитие на културния живот в общината са:

  • Приобщаването на Свищов към балканското, европейското и световно културно пространство чрез различни инициативи и програми.
  • Частната културна инициатива - изложби, концерти, рецитали, театрални представления, четения и пр.
  • Културната просвета и образователност - Алекови дни, 2000 г. Уста Кольо Фичето и прочее чествания на именити наши или чужди дейци на изкуството и културата.
  • ПБЧ "Еленка и Кирил Д.Аврамови", ПБХ "Янко Мустаков", театралната и танцова самодейност, библиотечното дело.
  • Музейното дело и археологически проучвания
  • Детските и юношески културни форми и прояви - Център за работа с деца, културни програми в детските заведения и училищата.
  • Клубните форми - културен клуб на пенсионера, Студентски дом на културата и пр.
  • Празничната обредност - Свищовски лозници, Освобождение на града, Великден, Коледа, Йордановден, Задушница, Курбанбайрям и пр.
  • Религиозното възпитание чрез кадрово обезпечаване.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания