На 19.09.2016 г. е подписан договор между Община Свищов и Агенция за социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд”.


С реализирането на проекта "Осигуряване на топъл обяд в Община Свищов" се подпомагат 30 най-нуждаещи се лица по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане. Топлият обяд се приготвя и доставя от Домашен социален патронаж и е на стойност за 2.50 лева храноден на потребител.

Целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:

  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция "Социално подпомагане" град Свищов;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии несвързани с трудова дейност.

 

Проектът ще се реализира до 30.04.2020 г.

 

По проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Свищов", потребителите не заплащат такса!!!