Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Регистър

Създаването и воденето на публичния регистър е на основание: Чл. 29, ал.2 от ЗПСК Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, ДВ, бр. 70 от 08.08.2003г. Публичния регистър съдържа информация за процесите на приватизация и следприватизационен контрол осъществени от Община Свищов след влизане в сила на ЗПСК, вписана в четири партиди: Партида А: Дружества с държавно или общинско участие в капитала Партида B: Обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1 ал.2, т.3 ЗПСК Партида C: Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени преди влизането в сила на ЗПСК Партида D: Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени след влизането в сила на ЗПСК

Документи

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания