Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

НАСЕЛЕНИЕ

Населението заема особено важно място в обществото. Всички материални и духовни ценности необходими за живота са дело на хората. В същото време те са носители на традиции и наследственост. Освен производител населението се явява и потребител на произвежданите блага. Населението и работната сила са основен фактор за разполагането и развитието на производството.

Историческото развитие дава силно отражение върху сегашния брой, състав и други характеристики на социалната сфера в Община Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания