Име: Румен Неделчев
Длъжност: Старши специалист "Кадастър и техническо обслужване"
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Отдел "Кадастър, техническо обслужване и контрол по строителството"
Телефон: 0631/ 68106
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 26