Име: Мирослав Петров
Длъжност: Началник отдел "Кадастър, техническо обслужване и контрол по строителството"
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Отдел "Кадастър, техническо обслужване и контрол по строителството"
Телефон: 0631/ 68106
Email: mpetrov@svishtov.bg
Стая: 26