Име: Людмила Миронова
Длъжност: Старши експерт "Информационно обслужване - Общински съвет"
Дирекция: Дирекция "Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси"
Звено Информационно обслужване към Общински съвет
Телефон: 0631/ 68103
Email: obsavet@svishtov.bg
Стая: 13