Име: Генчо Генчев
Длъжност: Кмет
Дирекция: Ръководство
Телефон: 0631/ 68 101
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 15