Име: Пламен Тонев
Длъжност: Специалист "ОРСООС"
Дирекция: Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
Телефон:
Email:
Стая: