Име: Николай Кирилов
Длъжност: Програмен редактор
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
"Общинско радио"
Телефон:
Email: radio@svishtov.bg
Стая: Общинско радио