Име: Стефан Димитров
Длъжност: Директор дирекция "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка"
Дирекция: Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
Телефон: 0631/ 6 07 21
Email:
Стая: 1