Име: Иван Иванов
Длъжност: Работник -поддръжка
Дирекция: Спортна база
Звено "Спортни дейности"
Телефон:
Email:
Стая: Спортна база