Име: Румяна Станева
Длъжност: Счетоводител
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
"Счетоводство и контрол" към Дирекция ФД
Телефон: 0631/ 60734
Email: obshtina@svishtov.bg
Стая: 6