Име: Валерий Димитров
Длъжност: Главен експерт „Ръководител спорт“
Дирекция: Спортна база
Телефон:
Email:
Стая: Спортна база