Име: Антоанета Станчева
Длъжност: Домакин
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 0631/ 60697
Email:
Стая: 8