Име: Силвена Йончева
Длъжност: Старши специалист КТО
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Отдел "Кадастър, техническо обслужване и контрол по строителството"
Телефон: 0631/ 68 106
Email:
Стая: 26