Име: Таня Ликова
Длъжност: Главен експерт "Култура"
Дирекция: Дирекция "Култура и културно наследство"
Телефон: 0631/ 60 351
Email: kultura_sv@abv.bg
Стая: