Име: Станислава Йорданова
Длъжност: Главен експерт "Култура и връзки с обществеността"
Дирекция: Дирекция "Култура и културно наследство"
Телефон: 0631/ 68 124
Email: obshtinasvishtov_pr@abv.bg
Стая: 12