Име: Антоанета Тодорова
Длъжност: Касиер
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
"Счетоводство и контрол" към Дирекция ФД
Телефон: 0631/ 60663
Email: obshtina@svishtov.com ; obshtina@svishtov.bg
Стая: 7