Име: Богдан Велинов
Длъжност: Главен експерт "Транспорт"
Дирекция: Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
Отдел "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота"
Телефон: 0631/ 68 128
Email:
Стая: 6