Име: Даниела Стефанова
Длъжност: Счетоводител -касиер
Дирекция: Дирекция "Култура и културно наследство"
Телефон: 0631 68128
Email:
Стая: Партер