Име: Лиляна Петрова
Длъжност: Хигиенист
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон:
Email:
Стая: 16