Име: Петър Дачев
Длъжност: Началник отдел „Общински приходи“
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
Отдел "Общински приходи"
Телефон: 0631/60588
Email: dachev@svishtov.bg
Стая: 4