Име: Йордан Иванов
Длъжност: Техник в ПУ
Дирекция: Дирекция „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
Отдел "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота"
Телефон: 0631/68 130
Email:
Стая: ПАРТЕР ,стая 2