Име: Валери Ангелов
Длъжност: Инкасатор, събиране на данъци и такси
Дирекция: Дирекция "Финансови дейности"
Отдел "Общински приходи"
Телефон: 0631/ 60 830
Email: mtd@svishtov.bg
Стая: