Име: Даниела Станкова
Длъжност: Началник отдел "Обществени поръчки"
Дирекция: Дирекция "Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване"
Отдел "Обществени поръчки"
Телефон: 0631/68 111
Email: op@svishtov.bg
Стая: 37