Име: Тоня Христова
Длъжност: Старши експерт "Организация и управление в образованието"
Дирекция: Дирекция "Устройство на територията, регулация и екология"
Отдел "Образование"
Телефон: 0631/ 60697
Email: obrazovanie@svishtov.bg
Стая: 8