Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов, СА „Д. А. Ценов“, НПО и образователни институции са с одобрен първи интегриран партньорски проект

Община Свищов, СА „Д. А. Ценов“, НПО и образователни институции са с одобрен първи интегриран партньорски проект
Добавена на: 2021-10-21 13:36:15

Община Свищов, СА „Д. А. Ценов“, НПО и образователни институции са с одобрен първи интегриран партньорски проект по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“-Компонент 2.
 
               С Рещение № РД-21-415 от 20.10.2021 г. на Ръководителите на Управляващите органи на двете оперативни програми е одобрено проектното предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“.
Проектът е насочен към реализиране на интегрирани мерки и дейности за повишаване качеството на живот, намаляване на бедността и преодоляване на риска от социално изключване на уязвими групи от населението на община Свищов, чрез създаване на иновативен модел за социално-икономическа интеграция, образование и култура. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ  е в размер на 1 158 710,83 лв. Основните дейности ще се реализират 18 месеца от Община Свищов и партньорите Средно училище „Цветан Радославов“, Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Морава, Детска градина“Васил Левски“, изнесени групи на ул.“Плевенско шосе“ №5 гр. Свищов, НПО и Стопанска академия „Д.А. Ценов“.
 Дейностите са насочени към четири основни направления: Направление I „Подобряване достъпа до заетост“; направление II „Подобряване достъпа до образование“; направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“ и направление IV„Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“.  

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания