Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КРИЗИСЕН ЩАБ ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КРИЗИСЕН ЩАБ ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2021-10-15 16:42:14

На проведеното днес, 15.10.2021 г., заседание на Кризисен щаб при Община Свищов бяха обсъдени редица въпроси, по които бяха взети следните решения:


1. Да се уведомят Областен управител на област Велико Търново и директора на РЗИ – В. Търново за временното преустановяване дейността на „Детско отделение“ в Общинската болница и за необходимостта от предприемане на навременни и адекватни действия, по компетенции, и за нарочни указания по отношение осигуряване болничното лечение на нуждаещи се деца в други лечебни заведения;

2. Детските градини, училища и социални центрове на територията на община Свищов да продължат да функционират при строго спазване на обявените противоепидемични мерки и оповестените насоки за работа на ресорните министерства;

3. Клубовете на пенсионерите, лицата с увреждания, ветераните от войните, офицерите и сержантите от резерва и запаса на територията на община Свищов да ограничат дейността си за периода до 31.10.2021 г.;

4. Всички пазари, тържища, базари и изложения на територията на община Свищов да продължат да функционират при създадена организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв.м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1.5 м. между посетителите, като работещите и посетителите задължително носят защитна маска за лице;

5. Спортните тренировъчни занятия и репетиционните дейности, свързани с танцовото, творческото и музикалното изкуство да се провеждат на открито за периода до 31.10.2021 г.;

6. Да продължи извършването на самостоятелни и съвместни проверки във всички рискови обекти (в т.ч. заведения за обществено хранене, търговски обекти, нощни заведения, обекти с обществено предназначение, бензиностанции) на територията на община Свищов и за предприемане на незабавни и безкомпромисни административни мерки при установени нарушения и пропуски, с кратки срокове за тяхното отстраняване.

На заседанието председателят на Кризисния щаб и кмет на община Свищов д-р Генчо Генчев сподели с присъстващите за зачестили случаи за намиране на самотни хора в безпомощно състояние, нуждаещи се от медицинско лечение. С оглед на това той апелира, който има информация за живеещи самотни, възрастни (над 65 години) и болни хора – ограничено подвижни, без възможност за самообслужване и без подкрепа от близки и роднини да подава сигнал на обявените спешни телефони на Община Свищов – тел. 0886 003 330 и тел. 0631/60670. Също така напомни, че на посочените телефони ще продължат да се приемат заявки за доставка на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства на карантинирани лица – самотни, възрастни – над 65 години, и болни хора – ограничено подвижни и без подкрепа от близки, и роднини.
 
КРИЗИСЕН ЩАБ ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания