Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2021-10-15 16:11:24

З А П О В Е Д
№ 1320 РД-01-03
гр. Свищов, 15.10.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на решения от проведено заседание на Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус и заседание на Кризисен щаб при Община Свищов, и при отчитане на епидемичната обстановка на територията на община Свищов,
 
Н А Р Е Ж Д А М
 


1. Спортните тренировъчни занятия и репетиционните дейности, свързани с танцовото, творческото и музикалното изкуство да се провеждат на открито за периода до 31.10.2021 г.

2. Клубовете на пенсионерите, лицата с увреждания, ветераните от войните, офицерите и сержантите от резерва и запаса на територията на община Свищов да ограничат дейността си за периода до 31.10.2021 г.

3. Всички пазари, тържища, базари и изложения на територията на община Свищов да продължат да функционират при създадена организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв.м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1.5 м. между посетителите, като работещите и посетителите задължително носят защитна маска за лице.

 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началник РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – гр. В. Търново, Любомира Петрова – секретар на Община Свищов. При необходимост да бъдат привличани други контролни органи и институции.
Настоящата заповед да бъде доведена до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
 
 
 
Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов и
председател на Кризисен щаб при община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания