Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

График на заседанията на постоянните комисии към ОбС - Свищов през месец октомври

График на заседанията на постоянните комисии към ОбС - Свищов през месец октомври
Добавена на: 2021-10-15 13:39:20

Редовното заседание на Общински съвет – Свищов ще се проведе на 28.10.2021 г. /четвъртък/

Понеделник – 18.10.2021 г. 
·     от 14:00 часа – ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“ – /онлайн заседание/
·     от 15:00 часа ПК по “Образование, култура и вероизповедания” – /онлайн заседание/
·     от 16:00 часа - ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” – /онлайн заседание/
·     от 16:30 часа ПК по “ЗПКОНПИ“ – /онлайн заседание/
 
 
Вторник – 19.10.2021 г. 
·     от 13:00 часа - ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”       – /онлайн заседание/
·     от 13:30 часа – ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” – /онлайн заседание/
 
 
·     20.10.2021 г.  /Сряда/ – от 14:00 часа – Извънредно заседание на Общински съвет – Свищов – /Зала № 1 на Община Свищов/
 
 
Четвъртък – 21.10.2021 г. 
·     от 14:30 часа – ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” – /онлайн заседание/
·     от 15:30 часа – ПК по “ТСУ и общински активи” – /онлайн заседание/
 
 
28.10.2021 г.  /Четвъртък/ – от ……… часа – Редовно заседание на Общински съвет – Свищов 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания