Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

П О К А Н А  ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА СВИЩОВ (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
Добавена на: 2021-07-14 09:57:33

На 26 юли 2021 г., (понеделник) от 17:30 ч., в зала № 1 на Община Свищов ще се проведе обществено обсъждане

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
 На 26 юли 2021 г., (понеделник) от 17:30 ч., в зала № 1 на Община Свищов ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвения проект на „План за интегрирано развитие на община Свищов 2021- 2027“.
Обсъждането се провежда на основание чл. 20, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) с цел спазване принципа на прозрачно управление и съгласуване с широк кръг заинтересовани страни.
Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на община Свищов 2021-2027 г. е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години.
ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общината и населените места в нея, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
С цел запознаване с Проекта на ПИРО на Община Свищов, същият е достъпен на интернет страницата на общината -  https://www.svishtov.bg/ - Раздел „Общинска документация“, Секция „Стратегически документи“
https://www.svishtov.bg/docs.php?act=3
 Заинтересованите  лица могат да представят писмени, предложения, становища и мнения по предложения проект на електронен адрес: obshtina@svishtov.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Свищов: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2.
 
Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания