Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Добавена на: 2021-06-21 12:24:09

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
 
за
 
провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
 
От ОБЩИНА СВИЩОВ
БУЛСТАТ 000 133 965
Адрес: ул. „Цанко Церковски“ №2, гр. Свищов
тел. 0631/68 132, Факс: 0631/60 504, e-mail: obshtina@svishtov.bg 
 
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
            В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,
Ви уведомяваме:
 
            1. На 23,24 и 25.06.2021 г.  от 6.00 до 10.00 часа ще се проведе третиране на тополи, върба, акация, аморфа и др. с препарат Ротрин 100 – 19000 дка. при доза 6 мл./дка с карантинен срок 24 часа. В случай на нужда, антидот (противоотрова) -  симптоматично лечение по лекарско предписание.
Третирането се извършва срещу вредител – комари.
            2. Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва
- о-в Вардим - 5510,0 дка, отстоящи от населеното място 0,35 км.;
- о-в Малък Вардим – 328,0 дка, отстоящи от населеното място 2,7 км.;
- бреговата ивица от о-в Малък Вардим до гр. Свищов – 1074 дка отстоящи от населеното място 0.3 км.;
 - бреговата ивица от гр. Свищов до АЕЦ – Белене - 1944,0 дка отстоящи от населено място 0,3 км., залесените територии в местността „Блатото” - 894 дка, отстоящи от населено място 0,3 км. и  залесените територии южно от града – 250 дка, отстоящи от населено място 0,3 км.
- землището на с. Вардим около с. Вардим – 3000 дка - отстоящи от населеното място 0,3 км.
- землището на с. Царевец около с Царевец – 3000 дка  отстоящи от населеното място 0,3 км.
- землището на с Ореш около с. Ореш – 3000 дка,  отстоящи от населеното място 0,3 км.
 
            3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особеност за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.
 
4. Препаратът е закупен от ГАРАНТ ПЕСТ КОНТРОЛ ООД.
 
5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Иван А. Бернардов, ЕГН: **********, л. к. № *********, издадена на 11.10.2011 г., от МВР Велико Търново; мобилен тел 0896430349.
 
6. За изпълнител на пръскането е определен фирма ”Дезинфекционна станция БГ”ООД, със седалище и адрес гр. София, ул. „Дойран“ №19   представлявано от Марина Азгорова.
 
7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извършва на работна площадка в местността „Блатото“.
 
            Забележка: При неподходящо време, третирането ще се извърши в последващи дни с благоприятни климатични  условия до 28.06.2021 г. включително.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания