Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

По проект „Нова възможност за младежка заетост” шестима младежи започнаха работа в Община Свищов

По проект „Нова възможност за младежка заетост” шестима младежи започнаха работа в Община Свищов
Добавена на: 2021-04-06 13:52:49

По проект „Нова възможност за младежка заетост” шестима младежи започнаха работа в Община Свищов
По проект „Нова възможност за младежка заетост” шестима младежи започнаха работа в Община Свищов
По проект „Нова възможност за младежка заетост” шестима младежи започнаха работа в Община Свищов
По проект „Нова възможност за младежка заетост” шестима младежи започнаха работа в Община Свищов
По проект „Нова възможност за младежка заетост” шестима младежи започнаха работа в Община Свищов

Във връзка с реализиране на проект на Община Свищов „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, в общинска администрация бяха назначени на работа шестима младежи, за период от 6 месеца.  
Алина Лазарова, Виктория Митроева, Ивелина Иванова, Ина Петрова, Николай Недков и Станимир Минчев ще могат да натрупат своя първи професионален опит като икономисти в дирекция АПИОУПЕВ, дирекция УССД, общинска служба „Социални дейности“ и отдел „Общински приходи“ към община Свищов. По време на своето стажуване младите хора ще получават методическа помощ от висококвалифициран експерт, който ще бъде техен наставник през целия 6-месечен срок. Ежемесечното възнаграждение, което ще получават най-новите служители на Общината през периода на реализирания проект е в размер на минималната за страната работна заплата.
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания