Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов стартира програма за разделно събиране на отпадъците в административните, социални и образователни институции

Община Свищов стартира програма за разделно събиране на отпадъците в административните, социални и образователни институции
Добавена на: 2021-02-24 15:18:46

Първоначално програмата ще стартира с бюджетните институции, а впоследствие ще се премине поетапно и към всички юридически лица

Като част от своята програма за управление на отпадъците и под мотото: „Разделното събиране – път към чиста природа!“, община Свищов стартира пилотна програма за разделно събиране на отпадъците в административните, социални и образователни институции в града. Първоначално програмата ще стартира с бюджетните институции, а впоследствие ще се премине поетапно и към всички юридически лица.
До края на месец март ръководителите на административни, социални, образователни и други институции, помещаващи се в сгради с обществено предназначение на територията на община Свищов, в т. ч. ръководителите на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет към Община Свищов, ще трябва да разработят „Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло“. На база на нея те ще създадат вътрешна организация, с цел осигуряване на разделно събиране на отпадъците на територията на съответния обект. За дейността по предоставянето на отпадъци, ръководителите ще водят дневник, а различният вид отпадък ще се извозва по график, определен от Центъра за управление на отпадъците в гр. Свищов.
Съгласно Закона за управление на отпадъците /чл. 35, във връзка с чл. 78/, за извършване на дейностите по третиране на отпадъци се изисква разрешение и регистрация. По тази причина, всички транспортни средства, извършващи услуги за извозване на строителни отпадъци, земна маса и друг вид отпадъци на територията на община Свищов ще трябва да имат издадени тези разрешителни от РИОСВ – Велико Търново, в срок до 1 април. След този срок, те няма да имат право да извършват такъв вид дейност.
 
 
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания