Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заповед № 1848 РД-01-03/16.12.2020 г. на кмета на община Свищов

Заповед № 1848 РД-01-03/16.12.2020 г. на кмета на община Свищов
Добавена на: 2021-02-12 11:37:51

Относно предприемане на мерки за недопускане и навлизане на територията на Общината на заболяването инфлуенца по птиците /птичи грип/

Уважаеми жители на община Свищов,

Напомняме Ве, че със заповед № 1848 РД-01-03/16.12.2020 г., на кмета на община Свищов, има нареждане за спазване на  мерки за недопускане и навлизане на територията на Общината на заболяването инфлуенца по птиците /птичи грип/.


ЗАПОВЕД
 
№ 1848 РД-01-03/16.12.2020 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с решение на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на община Свищов за предприемане на мерки за недопускане и навлизане на територията на Общината на заболяването инфлуенца по птиците /птичи грип/
 

НАРЕЖДАМ:
 


1. Недопускане на контакт между домашните птици с птици, живеещи в дивата природа.

2. Домашните птици да се отглеждат в закрити помещения.

3. Фуража, с който се изхранват домашните птици да се съхранява в закрити помещения, като се поставят мрежи на прозорците и отворите, през които могат да преминават диви птици.

4. Да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски /водоплаващи/ от други домашни птици.

5. Кметовете на населените места, съвместно с ветеринарно-медицинските специалисти, да осъществяват проверки на личните стопанства в съответните населени места, както и да предприемат действия за недопускане на домашни водоплаващи птици до водоемите.

6. Да се уведоми незабавно Областната дирекция по безопасност на храните гр. Велико Търново при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

7. Да се забрани организирането на всякакви пазари и изложения, на които да се продават и излагат птици.

 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията, кметовете и кметските наместници, като същата се обяви и публично чрез медиите в общината.
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания