Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е в изпълнение на т.1 от Заповед №70-РД-01-03–22.01.2021 година на кмета на община Свищов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е в изпълнение на т.1 от Заповед №70-РД-01-03–22.01.2021 година на кмета на община Свищов
Добавена на: 2021-02-08 08:32:35

ОБЩИНА СВИЩОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
В изпълнение на т.1 от моя Заповед №70-РД-01-03–22.01.2021 година, на 10 февруари 2021 година от 17,30 часа в салона на Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“ ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2021 година, с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически и юридически лица.                                      За постъпилите предложения от проведеното публично обсъждане ще се представи протокол, който да се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на Общината за разглеждане от Общинския съвет.
Уважаеми дами и господа, във връзка с мерките, които се предприемат за неразпространение на вируса COVID-19, публичното обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2021 година ще се проведе в салона на Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“. Помещението ще бъде предварително дезинфекцирано, спазвайки всички противоепидемични норми. Молим всеки да има поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. 

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания