Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

На вниманието на собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори

На вниманието на собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори
Добавена на: 2021-01-18 10:52:40

ПИСМО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Недопускане навлизането в обхвата на републиканските пътища на непочистени машини и замърсяване на пътното платно, съоръжения и принадлежности с кал и други отпадъчни материали
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
С писмо, наш вх. № ОА04-70/07.01.2021 г., Областно пътно управление – Велико Търново сигнализира, че във връзка с извършването на селскостопански дейности на територията на област Велико Търново зачестяват случаите на пренасяне на земна маса (кал) от прилежащите ниви върху настилките на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията на област Велико Търново, което създава предпоставка за възникване на пътно-транспортни произшествия.
Областно пътно управление – Велико Търново напомня, че съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, в обхвата на пътя е забранено влизането на непочистени машини и замърсяването на пътното платно, съоръженията и принадлежностите на пътищата с кал и други отпадъчни материали.
По отношение на гореизложеното, моля да предупредите собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори, че са задължени преди навлизането на път от Републиканската пътна мрежа да почистят от натрупана земна маса селскостопанската, земеделска, специализирана и др. вид техника.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА
Областен управител на област Велико Търново

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания